Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-beslut 2011/163

    Godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandebeslut 2011/163/EU (
    Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2022-11-16
  • EU-förordning 37/2010

    Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (
    Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2022-11-22