Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

  • EG-förordning 396/2005

    Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med ändringar införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
    Bekämpningsmedel - Senast granskad 2024-02-16
  • EU-förordning 2023/731

    Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2024, 2025 och 2026 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för
    Bekämpningsmedel - Senast granskad 2023-04-27