Mikrobiologiska referensmaterial

Petriskålar

Livsmedelsverket tillhandahåller mikrobiologiska referensmaterial för intern kontroll av analyser på laboratoriet som komplement till programmen för kompetensprovning. Det finns olika referensmaterial med frystorkade blandningar av mikroorganismer utan matris. Det frystorkade materialet, som ska lösas upp i spädningsvätska, kan användas för kontroll av flera olika parametrar vid samma tillfälle.

Beställa referensmaterial

Pris och leverans

Kostnad per vial: 410 SEK exklusive moms. Fraktkostnad per order: Inom Sverige 200 SEK. Utanför Sverige 300 SEK. Prover skickas normalt en vecka efter inkommen beställning.

Hållbarhet

Hållbarhetstid för respektive blandning anges i förteckning över referensmaterial.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Dokumentation om våra frystorkade material.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Aktuellt

 • Nytt: Referensmaterial Livsmedel 2017:P-CS
  Hållbarhet till augusti 2019

 • Nytt: Referensmaterial Livsmedel 2017:7
  Hållbarhet till februari 2019

 • Nytt: Referensmaterial Livsmedel 2017:8
  Hållbarhet till februari 2019

 • Nytt: Referensmaterial Livsmedel 2017:P-LE
  Hållbarhet till februari 2019

 • Nytt: Referensmaterial Livsmedel 2017:12
  Hållbarhet till maj 2019

Vid  frågor kontakta: RM-micro@slv.se

Referensmaterial dricksvatten

Referensmaterial livsmedel

Senast granskad 2017-12-19