Mikrobiologiska referensmaterial

Petriskålar

Livsmedelsverket tillhandahåller mikrobiologiska referensmaterial för intern kontroll av analyser på laboratoriet som komplement till programmen för kompetensprovning. Det finns olika referensmaterial med frystorkade blandningar av mikroorganismer utan matris. Det frystorkade materialet, som ska lösas upp i spädningsvätska, kan användas för kontroll av flera olika parametrar vid samma tillfälle.

Workshop - Mikrobiologiska analyser, 2017

Livsmedelsverket kommer den 6-7 september 2017 organisera en workshop i Uppsala med titeln "Mikrobiologiska analyser på livsmedel och dricksvatten".

Workshopen riktar sig till personal på mikrobiologiska livsmedels- och dricksvattenlaboratorier, såväl laborativ personal som personal med kvalitets- och verksamhetsansvar.

Preliminära programpunkter finns i den inbjudan nedanför. Mer information kommer under våren, men boka gärna in datumen i din kalender redan nu.

Preliminärt program och inbjudan

Beställa referensmaterial

Pris och leverans

Kostnad per vial: 410 SEK exklusive moms (om inget annat framgår av beställningssedeln) Fraktkostnad per order: Inom Sverige 125 SEK. Utanför Sverige 275 SEK

Hållbarhet

Hållbarhetstid för respektive blandning anges i förteckning över referensmaterial.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Dokumentation om våra frystorkade material.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Aktuellt

 • Nytt: Referensmaterial Dricksvatten 2017:A
  Hållbarhet till januari 2019

 • Nytt: Referensmaterial Dricksvatten 2017:C
  Hållbarhet till februari 2019

 • Referensmaterial Food 2013:7
  Förlängd hållbarhet till januari 2018

 • Referensmaterial Food 2012:P-CS
  Förlängd hållbarhet till oktober 2017

 • Referensmaterial Food 2013:P-LE
  Förlängd hållbarhet till september 2017

Vid  frågor kontakta: RM-micro@slv.se

Referensmaterial dricksvatten

Referensmaterial livsmedel

Senast granskad 2015-02-24