Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

166 - Kråkefjorden


Beslutsdag

2017-06-19

Information

Karta över produktionsområde

Området är stängt för samtliga arter då det inte sker något upptag  och därmed ingen provtagning.

Blåmussla

Status: Stängt

Klassificering: B

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering