Titandioxid inte säker som tillsats i mat – ny bedömning av Efsa

2021-05-06

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har gjort en ny bedömning av tillsatsen Titandioxid, E 171. Slutsatsen är att den inte är säker att använda som tillsats i mat. Titandioxid får i dag bland annat användas i läsk, tuggummi och godis. Efsas bedömning skickas nu till EU-kommissionen som fattar beslut om tillsatsen fortsatt får användas inom EU.

Efsa utvärderar regelbundet EU-godkända tillsatser för att bedöma om de är säkra att använda. Bakgrunden till utvärderingen av titandioxid E 171 är nya data om mycket små partiklar i tillsatsen, så kallade nanopartiklar.

Ingen säker gräns

Utvärderingen visar att det inte finns någon säker gräns för hur mycket titandioxid som mat kan innehålla utan risk för hälsan.

- Efsas nya bedömning visar hur viktig det är att hela tiden uppdatera kunskapen och agera utifrån den när det finns nya data, säger Sara Gunnare, toxikolog vid Livsmedelsverket.

Färgämne

Titandioxid är ett vitt färgämne som får användas ibland annat i läsk, tuggummi och godis. Efsas bedömning tyder på att det inte kan uteslutas att titandioxid som innehåller nanopartiklar kan vara genotoxiskt. Genotoxiskt betyder att ett ämne kan skada kromosomer och orsaka mutationer.

Kommissionen beslutar

Efsas riskbedömning skickas nu till EU-kommissionen som fattar beslut om vilka konsekvenser riskbedömningen ska få. Det är EU-kommissionen som bestämmer hur  tillsatser får användas i livsmedel inom EU.

Fakta om märkning

Om det finns en tillsats i ett livsmedel ska det framgå av ingrediensförteckningen.  På förpackningen ska du kunna läsa:

  • Tillsatsens funktion, i det här fallet ett färgämne
  • Tillsatsens E-nummer (här E 171) eller namnet titandioxid