Svenskar litar på maten och har högt förtroende för myndigheter och forskare

2022-09-30

Svenskar har högst förtroende bland medborgare i alla EU-länder för den information om risker med mat som de får från sina nationella myndigheter. Och förtroendet ökar. Det visar Eurobarometern, en omfattande återkommande undersökning om EU-medborgares inställning till risker med mat. Resultaten visar också att svenskar bryr sig mer om att äta hälsosamt, än om vilka möjliga risker det finns med mat.

Bakom undersökningen står Efsa, den europeiska  livsmedelssäkerhetsmyndigheten. Efsa genomför regelbundet en stor undersökning om EU-medborgarnas inställning till olika frågor om risker med mat. De nu publicerade resultaten bygger på intervjuer i medlemsländerna under perioden mars–april 2022.

Högt förtroende för offentliga aktörer

Svenskarnas tillit är stor till flera offentliga aktörer och yrkesgrupper. Däremot är förtroendet för information från ”kändisar, bloggare och influencers” om risker med mat mycket lågt – strax över 3 procent.

På frågan ”I vilken utsträckning litar du på följande källor eller inte för information om livsmedelsrisker” rankas forskare på universitet eller offentligt finansierad forskningsorganisation högst med 96 procent. Sedan kommer allmänläkare och specialistläkare, nationella myndigheter, konsumentorganisationer, alla med 92-93  procent.

– Vi är så klart väldigt glada över det här resultatet. Mat och dricksvatten är viktiga frågor för människor. Det är avgörande att många känner till Livsmedelsverket och litar på oss för att vi ska lyckas nå ut med vår vetenskapligt grundade kunskap. Vi är en motkraft till felaktigheter som sprids, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket.

Förtroendet för nationella myndigheter ökar enligt undersökningen från 88 (2019)  till 92 procent.

Stor kunskap men mindre oro

Svenskar uppger själva att de har stor kunskap om olika ämnen som kan uppfattas som risker med mat. På frågan ”Vilka ämnen känner du till” ligger svenskarna i topp inom EU.

Däremot är svenskar överlag inte lika oroliga som invånare i andra EU-länder för riskerna med samma ämnen. Svenskarna oroar sig enligt undersökningen främst för rester av läkemedel eller hormoner i kött, miljögifter i fisk, kött och ägg samt för antibiotikaresistenta bakterier i mat. 

Överlag visar svenskarnas svar på mindre oro för risker med mat än invånarna i många andra länder. Många svenskar svarar att man tar det för självklart att maten ska vara säker.

Hälsosamt med mindre socker och mera frukt och grönt

Resultaten visar också att svenskar i jämförelse med medborgare i andra EU-länder bryr sig mer om att äta hälsosamt än vilka möjliga risker maten kan innebära.

Att dra ner på sockret, äta mer frukt och grönt, mer lokal mat, mindre ultraprocessad mat och mindre kött och mejerivaror är enligt undersökningen svenskarnas svar på hur man äter mer hälsosamt.

Kostnad allt viktigare för val i butik

Undersökningen genomfördes i mars-april 2022 när matpriserna hade börjat öka. Jämfört med tidigare undersökning, 2019, är kostnaden ett betydligt vanligare svar om vad som är viktigt när man handlar mat i butiken. Viktigast är fortfarande matens ursprung – var maten kommer från.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40