Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström i styrelsen för den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

2022-07-06

Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström företräder Sverige i den nya styrelsen för den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Styrelsen trädde i kraft den 1 juli och får en helt ny utformning. Syftet är bland annat att stärka medlemsstaternas roll och öka engagemanget för Efsa. 

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har i uppdrag att ta fram och kommunicera oberoende vetenskapliga bedömningar om risker med mat. Efsa ska också stötta ett ökat samarbete mellan EU:s medlemsstater när det gäller livsmedelssäkerhet.

Från den 1 juli är det Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström som representerar Sverige i styrelsen för Efsa.

– Jag ser fram emot att delta i samtalen om det fortsatta arbetet för livsmedelssäkerheten i Europa. Här kan vi både stötta Efsas viktiga arbete och påverka framåt, säger Annica Sohlström.

Stärka medlemsstaternas roll

Bakgrunden till den nya utformningen av styrelsen är en EU-förordning kring insyn och hållbarhet i EU:s system för att bedöma risker. I den lyfts vikten av att stärka medlemsländernas roll samt engagemanget i Efsas arbete.

Bred styrelse

Förutom företrädare för alla medlemsstater ingår bland annat företrädare för konsument-och miljöorganisationer, branschorganisationer, EU-kommissionen och EU-parlamentet. Tidigare bestod styrelsen av ledamöter valda utifrån sin expertis inom livsmedelssektorn.

Suppleant för Annica Sohlström är Hanna Dufva, områdeschef Undersökning och vetenskapligt stöd, Livsmedelsverket.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40