Pressmeddelanden

 • Mindre frukt och grönsaker i matkassen när priserna ökar

  Många konsumenter säger att de köper mindre frukt och grönsaker på grund av de ökade livsmedelspriserna. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket nyligen gjort. I första hand är det låginkomsttagare som uppger att de slutat köpa eller minskat sina inköp av frukt och grönt, men resultaten visar att alla grupper påverkas när maten blir dyrare.

  2022-06-29 - Pressmeddelanden

 • Fler nödvattentankar stärker Sveriges beredskap

  Den nationella beredskapen för att kunna förse befolkningen med dricksvatten vid kris stärks. Antalet nödvattentankar som kommuner kan låna ska både bli fler och större.

  2022-06-27 - Pressmeddelanden

 • Äkta Gränna Polkagris får skyddad geografisk beteckning

  EU-kommissionen har sagt ja till att Äkta Gränna Polkagris får skyddad geografisk beteckning. En Äkta Gränna polkagris måste därmed tillverkas på ett särskilt sätt i norra Småland på östra sidan om sjön Vättern i Gränna socken.

  2022-06-21 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket deltar i stort kemikaliesamarbete inom EU

  Livsmedelsverket medverkar i ett nystartat sjuårigt kemikaliesamarbete inom EU. EU-länderna och Storbritannien ska tillsammans ta fram nya metoder för att minska mängden skadliga kemikalier i omgivning och miljö. I sin tur kan det leda till mindre oönskade kemikalier i livsmedel.

  2022-06-16 - Pressmeddelanden

 • Kolla var fisken kommer ifrån i midsommar

  Till midsommar står många läckerheter på matbordet, inte minst en uppsjö av fisk och skaldjur. Fisk är både gott och nyttigt så njut gärna av det flera gånger i veckan – men kolla var den är fiskad, särskilt om du vill bli gravid i framtiden. Vissa miljögifter kan nämligen vara skadliga för fostret flera år efter att du fått i dig dem med maten.

  2022-06-16 - Pressmeddelanden

 • Länsstyrelsernas kontroll granskad

  Samordning och likabehandling kan förbättras i länsstyrelsernas kontroll av livsmedelsföretag. Det visar Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets gemensamma rapport om länsstyrelsernas kontroll inom den så kallade primärproduktionen.

  2022-06-09 - Pressmeddelanden

 • Hushållens matsvinn minskar

  Det slängs mindre mat i landets hushåll jämfört med tidigare. Det visar Naturvårdsverkets senaste statistik. Skälet till minskningen är troligen att fler har blivit medvetna om hur viktigt det är att minska matsvinnet.

  2022-06-02 - Pressmeddelanden

 • Ovanligt att gränsvärdena för bekämpningsmedel överskrids

  Inga bekämpningsmedelsrester alls i de flesta svenska livsmedel och låga halter generellt. Det visar Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat.

  2022-06-02 - Pressmeddelanden

 • Effektivare och modernare köttkontroll

  Kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar har blivit effektivare och mer modern. Men målet om sänkta kostnader har inte uppnåtts fullt ut. Livsmedelsverket avrapporterar nu ett uppdrag från regeringen.

  2022-05-31 - Pressmeddelanden

 • Hur får vi hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige?

  Hur kan vi myndigheter bidra till att vår mat produceras och konsumeras på ett sätt som är hållbart för planeten, människan och näringslivet? Vilka utmaningar finns och vad behöver göras på kort och lång sikt för ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem? Det är några av frågorna som ska diskuteras vid ett seminarium 31 maj.

  2022-05-31 - Pressmeddelanden