Pressmeddelanden

 • Lappländsk Fjällröding får skyddad geografisk beteckning inom EU

  Nu får Lappländsk Fjällröding skyddad geografisk beteckning inom EU. Fisken föds upp i kallt och klart fjällvatten i vattendrag i Arjeplogs, Arvidsjaur, Lycksele, Vilhelmina och Åsele tingslag samt Malå socken i svenska Lappland.

  2024-07-12 - Pressmeddelanden

 • Förslag om krav på ursprungsinformation för kött på restaurang

  Livsmedelsverket föreslår att restauranggäster ska kunna få veta var köttet som serveras på restaurangen kommer ifrån. Förslaget innebär att restauranger måste kunna informera om ursprungsland för kött från nöt, svin, får, get och fjäderfä.

  2024-07-09 - Pressmeddelanden

 • Ny rapport visar på omfattande livsmedelskontroll även 2023

  Livsmedelskontrollen i Sverige är omfattande och bidrar till att Sverige har säkra livsmedel. 2023 kontrollerade myndigheterna nästan 58 000 livsmedelsföretag. Det visar rapporten ”Sveriges livsmedelskontroll 2023”.

  2024-07-04 - Pressmeddelanden

 • Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

  Nu får Vindelnrökt skinka skyddad geografisk beteckning. Den skyddade geografiska beteckningen innebär att hela produktionsprocessen ska äga rum i det geografiska området Degerfors socken i landskapet Västerbotten.

  2024-06-27 - Pressmeddelanden

 • Följ råden om kyckling - större risk att bli sjuk av campylobacter på sommaren

  Bakterien campylobacter är ofta vanligare i kycklingflockar under sommaren och sensommaren. Följ våra vanliga råd om hur man tar hand om och tillagar rå kyckling och kycklingfärs. Då minskar du risken att bli sjuk.

  2024-06-24 - Pressmeddelanden

 • Mindre salt i bröd och charkprodukter

  Mängden salt i bröd och chark, som korv och skinka, som köps i butik har minskat de senaste åren. Livsmedelsbranschen har under flera år arbetat för att minska mängden salt och nu syns resultatet i Livsmedelsverkets matkorgsundersökning.

  2024-06-19 - Pressmeddelanden

 • Bra med näring men fortfarande för mycket dioxiner i maten

  Maten vi köper innehåller tillräckligt av de flesta näringsämnen. Mängden av miljögifterna dioxiner och PCB som vi får i oss från maten är den lägsta sedan mätningarna startade för 25 år sedan, men resultaten visar att halterna behöver minska ytterligare. Det är några av de första resultaten från Livsmedelsverkets nya matkorgsundersökning.

  2024-06-17 - Pressmeddelanden

 • Nya riktvärden för PFAS och giftiga metaller i dricksvatten från egna brunnar

  Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium.  - Det här är ämnen som vi bör få i oss så lite som möjligt av, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.

  2024-06-13 - Pressmeddelanden

 • Nu vässar vi Nyckelhålet – och uppdaterar reglerna

  I fjol kom nya nordiska näringsrekommendationer. Nu ska även Nyckelhålets kriterier uppdateras för att bättre spegla den senaste forskningen. Allt för att underlätta för konsumenterna att hitta de hälsosammare valen i butikshyllan.

  2024-06-12 - Pressmeddelanden

 • Livsmedelsverket och SGU föreslår nationell insamling av dricksvattendata

  Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreslår ett nytt system för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning. Förslaget underlättar för dricksvattenleverantörer och ger samtidigt en samlad översiktsbild av dricksvattensituationen i Sverige.

  2024-05-31 - Pressmeddelanden