Missuppfattning: Livsmedelsverket har inte lämnat förslag på sockerskatt

2023-01-16

Det har uppstått en olycklig missuppfattning i media om att Livsmedelsverket föreslår skatt på läsk och sötsaker. Det stämmer inte. Däremot har Livsmedelsverket gjort en kunskapsgenomgång om effekterna av olika styrmedel för att främja en hälsosam livsmedelskonsumtion. Allt sker inom ramen för ett pågående regeringsuppdrag om salt och socker.

I den kunskapsgenomgång som publicerades i början av december går Livsmedelsverket igenom befintlig forskning om en bred uppsättning styrmedel – metoder – för att förbättra människors matvanor och hälsa, bland annat vad som gjorts i andra länder och vilka effekter som olika utvärderingar visat på.

Exempel på styrmedel i rapporten: skatt på drycker med tillsatt socker eller annan ohälsosam mat, sänkt moms på hälsosam mat, EU:s skolfruktsstöd, krav inom offentlig upphandling, framsidesmärkningar på livsmedel, informationskampanjer, nudging (olika sätt att göra de hälsosammare valen till de enklaste valen), samt reglering av marknadsföring, utbud, priskampanjer och placeringen av livsmedel i butik.

Kunskapsgenomgången är ett av flera underlag som Livsmedelsverket tar fram inom ramen för regeringsuppdraget om minskat intag av salt och socker. En annan del av uppdraget är att, tillsammans med livsmedelsbranschen, undersöka om det är möjligt att företagen själva åtar sig att arbeta för hälsosammare mat genom så kallade frivilliga överenskommelser.

Uppdraget slutredovisas våren 2024 och i slutrapporten till regeringen kommer det att göras en sammanfattande analys av vilka metoder som är framkomliga och effektiva.