L 2022 nr 19 - Styrmedel för en hälsosam livsmedelskonsumtion

Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. För att förändra matvanorna i rätt riktning behövs åtgärder som ökar förutsättningarna för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Livsmedelsverket har i uppdrag av regeringen att under 2020–2023 tillsammans med livsmedelsbranschen undersöka och skapa förutsättningar för en överenskommelse om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt att ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska. Inom ramen för regeringsuppdraget har Livsmedelsverket sammanställt forskning om styrmedel som har använts i olika länder för att främja en hälsosam livsmedelskonsumtion, samt vilka effekter styrmedlen haft. 

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Matvanor - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2022
Antal sidor
64