Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) Om främmande ämnen Ändrad genom LIVSFS 2022:7

2022-09-21

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel