Informationsmeddelande från EU-kommissionen om förordning (EU) 2019/1793

2022-07-26

EU-kommissionen har publicerat ett informationsmeddelande där du kan läsa mer om syftet med förordning (EU) 2019/1793 och hur processen går till vid den regelbundna översynen, där nya vegetabiliska varor kan tas upp i förordningen.

Förordning (EU) 2019/1793 innehåller listor över de vegetabiliska varor från länder utanför EU som ska gränskontrolleras vid import till EU. Förordningen uppdateras regelbundet, vilket innebär att nya varor kan tas upp i någon av bilagorna eller att varor kan tas bort. Varor kan tas upp i denna förordning om de kan innebära en hälsorisk för konsumenten eller om det finns belägg för allvarlig bristande efterlevnad av relevant EU-lagstiftning.

Den 11 juli publicerade kommissionen ett informationsmeddelande där syftet med denna importförordning och processen vid den regelbundna översynen av förordningen beskrivs mer i detalj. Du hittar meddelandet här: