Samlad information till företag om nya riskklassningen

2023-05-25

Undrar du hur mycket kontroll ditt företag kommer att få enligt den nya riskklassningsmodellen? Nu finns en webbsida riktad till livsmedelsföretagare, som innehåller länkar till all viktig information om den nya riskklassningsmodellen.

Den nya webbsidan har tagits fram efter önskemål från företagare, och innehåller länkar både till information på livsmedelsverket.se och till olika avsnitt i Kontrollwiki – Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.