Ökade möjligheter till slakt på gård

2022-10-11

Hittills har slakt, förutom nödslakt, bara varit möjlig på ett slakteri eller på ett mobilt slakteri för tama hov- och klövdjur. Nu kan slakten utföras på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån.

Möjligheten att slakta på gård har länge varit efterfrågad. Enligt EU-regler för slakt (2021) kan avlivningen av djuren nu utföras på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån.

De här djuren kan slaktas på gård

Reglerna för slakt på gård tillåter slakt av högst tre nötkreatur (utom bison), högst sex tamsvin eller högst tre tama hästdjur vid samma tillfälle.

Livsmedelsverket kommer att tillämpa förordningen så att alla ovanstående djur får slaktas på gården när transporten till slakterier skulle kunna innebära risker för den som hanterar djuren och det finns risk att djuren skadas under transport.

Slakten ska utföras av slakteri

Själva slakten ska utföras av ett slakteri, som Livsmedelsverket har godkänt för att utföra slakt på gård. Slakteriet måste ha en mobil enhet för avlivning på gården och transport till ett slakteri.

Det är i de flesta fall endast avlivning, det vill säga bedövning och avblodning, som kan ske på gården, om inte den mobila enheten är anpassad för att även hantera urtagning av inre organ.

Själva uppslaktningen ska ske inne på ett slakteri. Slakteriet behöver därför vara anpassat för att kunna ta emot de avlivade djuren från gården.

Mer information: