Nu finns fördjupad information om spårbarhet publicerad

2022-09-08

Spårbarhet handlar om att det ska gå att följa matens väg genom livsmedelskedjan. Regler om spårbarhet gäller för alla livsmedelsföretagare. Livsmedelsverket har nu publicerat information om regler för spårbarhet på Kontrollwiki – webbplats för fördjupning om tolkning av lagstiftningen och livsmedelskontroll.   

Kontrollwiki är Livsmedelsverkets webbplats för fördjupad information om livsmedelskontroll och tolkning av lagstiftningen. Den information som funnits i Livsmedelsverkets tidigare vägledningar, handböcker, instruktioner och annat har kontinuerligt bearbetats och flyttas över från dessa dokument till Kontrollwiki.

Broschyren ”Spårbarhet – information till livsmedelsföretagare” som tidigare funnits på Livsmedelsverkets webbplats har nu arbetats om till det nya formatet för vägledning i Kontrollwiki. I arbetet har även den information som finns om spårbarhet i kontrollhandböckerna storhushåll och butik tagits med i den nya kontrollwikitexten. Ny vägledande text har tagits fram om kvalitativ spårbarhet, kvantitativ spårbarhet och mängdbalans, och finns nu på den nyligen publicerade kontrollwikisidan.

Ändringarna som gjorts bedömdes ha en större påverkan på livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter och den nya texten remitterades därför externt. Livsmedelsverket har hanterat remissynpunkterna och tackar för alla bidrag som inkommit.