Förändringar av vilka insektsarter som är tillåtna i livsmedel

2022-05-06

Två ansökningar om godkännande av insekter som livsmedel har dragits tillbaka. Det gäller tropisk hussyrsa och ökengräshoppa, som därmed inte längre får säljas som livsmedel. Tidigare har de omfattats av så kallade övergångsregler och fått säljas i väntan på godkännande. På Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning hittar du alltid uppdaterad lista över tillåtna insektsarter i livsmedel.  

Övergångsreglerna i lagstiftningen om nya livsmedel tillåter tillverkning och försäljning av flera insektsarter i livsmedel trots att dessa inte blivit godkända nya livsmedel ännu. Ett krav är att en ansökan om godkännande av insektsarten har skickats in före den 1 januari 2019. Livsmedel med de här insektsarterna får då fortsätta säljas så länge någon av ansökningarna behandlas av Efsa och EU-kommissionen.

Tre insektsarter har hittills blivit upptagna i unionsförteckningen över godkända nya livsmedel: mjölmask, hussyrsa och europeisk vandringsgräshoppa.

Ursprungligen omfattades åtta insektsarter av övergångsreglerna, men nu har ansökningarna om två av insektsarterna dragits tillbaka av sökanden. Det gäller tropisk hussyrsa (Gryllodes sigillatus) och ökengräshoppa (Schistocerca gregaria). Därmed upphör övergångsreglerna för dessa arter och de får inte säljas så länge ingen ny ansökan om den arten blir godkänd.

De tre insektsarter som är godkända nya livsmedel har så kallat uppgiftsskydd. Godkännandet gäller därmed endast de ansökande företagen under fem år. För alla andra företag gäller fortsatt samma övergångsregler som tidigare, även för de godkända insektsarterna. Det beror på att det finns fler ansökningar om dessa arter som ska behandlas klart.

Insektsarter som är tillåtna under övergångsreglerna

För närvarande är följande insektsarter tillåtna enligt övergångsreglerna:

  • Mjölmask (Tenebrio molitor)
  • Europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria)
  • Hussyrsa (Acheta domesticus)
  • Buffalolarv (Alphitobius diaperinus)
  • Honungsbi/drönarpuppa (Apis mellifera)
  • Svart soldatfluga (Hermetia illucens).

Insektsarter som är godkända nya livsmedel (med uppgiftsskydd)

För närvarande är följande insektsarter godkända och upptagna i unionsförteckningen. De är riktade till specifika företag.

  • Mjölmask (Tenebrio molitor)*
  • Europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria)**
  • Hussyrsa (Acheta domesticus)**

* Godkännandena är tilldelade SAS EAP Group – MICRONUTRIS respektive Fair Insects BV/Protix
** Godkännandet är tilldelat Fair Insects BV/Protix

Bakgrund