Dansk riskvärdering för ashwagandha kan användas i Sverige

2022-09-27

En dansk riskvärdering för withania somnifera, även benämnd ashwagandha eller indisk ginseng, visar på hälsorisker med växten. Riskvärderingen kan inte fastställa någon säker nedre gräns för ashwagandha.

Växten withania somnifera, även benämnd ashwagandha eller indisk ginseng, finns i många kosttillskott. Det är en växt som förekommit länge inom det ayurvediska området.

Riskerna med växten har diskuterats under en längre tid, och Danmarks tekniska universitet (DTU) har genomfört flera riskvärderingar av växten i kosttillskott. Den senaste riskvärderingens slutsats är att roten eller extrakt av roten till exempel kan ha negativ effekt på sköldkörtelns hormoner samt på könshormoner. Det har inte varit möjligt utifrån tillgänglig data att fastställa en nedre säker dos. Tyskland gör en liknande bedömning av växten.

Ett antal svenska produkter med höga halter ashwagandha har på senare tid fått saluförbud i Danmark och därmed har frågan aktualiserats i Sverige. Livsmedelsverket har därför gått igenom den danska riskvärderingen och bedömt att den kan tillämpas även i Sverige. Det är dock upp till varje kommun, i egenskap av kontrollmyndighet, att besluta i enskilda fall.

Det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten ligger hos företagen

Ashwagandha är populärt som kosttillskott. Ämnet är också föremål för många studier. Det kan inte uteslutas att studier i framtiden kan fastställa en säker nedre gräns för ashwagandha, men någon sådan gräns går enligt riskvärderingen alltså inte att fastställa i dag.

Det primära ansvaret för att livsmedel är säkra för konsumenter ligger hos företagen. Företag som vill släppa ut produkter med ashwagandha på marknaden skulle kunna visa att produkterna är säkra, exempelvis genom att själva genomföra eller hänvisa till studier.

Kosttillskott innehåller ofta växtingredienser som i många fall inte är riskvärderade. Som vanligt är det företaget som själva ansvarar för säkerheten hos de egna produkterna.  I Efsa Compendium of Botanicals finns många sådana substanser listade, för den som vill veta mer.