Kräftdjur och blötdjur

Allergi mot skaldjur (kräftdjur och blötdjur) uppträder vanligtvis i vuxen ålder. Det finns särskilda märkningsregler för kräftdjur och blötdjur.

Symtom

Hudsymtom som nässelfeber, svullnad och eksem är de vanligaste symtomen vid skaldjursallergi. Magbesvär, astma och anafylaktisk chock förekommer också. Reaktioner vid hantering av skaldjur, har rapporterats.

Den som är skaldjursallergisk reagerar vanligtvis på både räkor, krabba, hummer och kräftor. Många tål inte heller snäckor, musslor eller bläckfiskar. Även reaktioner på sniglar finns beskrivna hos skaldjursallergiker. Skaldjursliknande produkter - surimi - tillverkas vanligen av fisk, men kan ibland innehålla en viss andel krabbkött.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller kräftdjur (kräftor, räkor, scampi, hummer, krabba) eller blötdjur (musslor, sniglar, bläckfisk och snäckor) samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen EU (nr) 1169/2011.

Från den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller kräftdjur och blötdjur. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av skaldjur

I Kontrollwiki finns mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och analys av allergener. Ackrediterade metoder ska användas i offentlig kontroll. Tropomyosin är det dominerande allergenet hos räkor och andra skaldjur. Proteinet är värmestabilt och lämpar sig därför för analys av skaldjur i livsmedel.

Allergiska reaktioner / Doser

Mycket lite information finns om vilka doser tropomyosin som orsakat allergiska reaktioner vid provokation. I en studie angavs 14 g räkor, i en annan 16 g räkor. Utifrån studier beräknas 10-74 mg protein utlösa reaktioner hos de 5 % mest känsliga skaldjursallergikerna.

Senast granskad 2019-08-23