Söksida

Hittade 693 träffar på "märkning av honung"

 • Övergripande strategier

  Arbetet med EUs livsmedelslagstiftning är kopplat till många politiska och strategiska frågor och vägval. Här beskrivs kortfattat några övergripande strategier samt "EU:s livsmedelslag". EU:s
  Sida - Om oss - Senast granskad 2020-11-10
 • Bakgrund om EU-arbetet

  De flesta lagar på livsmedelsområdet tas fram i samarbete mellan EU:s 27 medlemsländer, EU-kommissionen, EU-parlamentet och Ministerrådet. Här kan du läsa om hur livsmedelsverket arbetar inom EU för
  Sida - Om oss - Senast granskad 2020-11-10
 • Nationell kontrollplan primärproduktion 2021-2023_NKP

  Sida - Senast granskad 2020-11-10
 • Erbjudande - Ett nytt recept för skolmåltider.pdf

  Sida - Senast granskad 2020-11-10
 • Ekologisk mat

  Ekologisk mat Här får du veta vad som krävs för att mat ska få säljas som ekologisk, hur den produceras och vilken märkning du ska titta efter om du vill köpa den. Du hittar också fakta om regler
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-11-10
 • Tillgänglighet

  Här berättar vi om Livsmedelsverkets arbete för att uppfylla de krav på tillgänglighet som gäller för en myndighet. Livsmedelseverket strävar efter att följa de officiella riktlinjer om hur man bör
  Sida - Om oss - Senast granskad 2020-11-10
 • Jakt

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-10
 • Barn och ungdomar 2-17 år

  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-11-10
 • Barn 1-2 år

  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-11-10
 • Utbildning

  Utbildning - sjukhus Maten på sjukhus är en viktig del av vården. God mat som är anpassad efter patientens behov och önskemål främjar tillfrisknandet och ökar välbefinnandet. Här kan du läsa mer och
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-11-09
 • Nationell kontrollplanering primärproduktion 2021

  Nationell kontrollplanering primärproduktion 2021 Nu finns den nationella kontrollplaneringen för foder och livsmedel i primärproduktionen 2021-2023 på NKP-webben. Planen innehåller en övergripande
  Sida - Senast granskad 2020-11-09
 • Nationell kontrollplan primärproduktion 2021-2023

  Sida - Senast granskad 2020-11-09
 • Fiskars Group återkallar skeden Fiskars Functional Form

  Fiskars Group återkallar skeden Fiskars Functional Form Fiskars Group har upptäckt att ett parti av skeden Fiskars Functional Form™ kan innehålla PAA (primära aromatiska aminer) med värden över
  Sida - Om oss - Senast granskad 2020-11-09
 • Uppdaterad plan för samordnade kontrollprojekt inom livsmedelskontrollen 2021

  Uppdaterad plan för samordnade kontrollprojekt inom livsmedelskontrollen 2021 Nu har Livsmedelsverket uppdaterat informationen om de samordnade kontrollprojekten. Under 2021 planeras tre projekt
  Sida - Senast granskad 2020-11-06
 • Skyddade beteckningar

  Inom EU är det möjligt att registrera beteckningar för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna heter skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-11-06
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2020/1633

  Om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron,
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-11-06
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning
  Sida - Bekämpningsmedel - Senast granskad 2020-11-06
 • Regler om dricksvatten

  För att vara säker på att dricksvattnet håller en bra kvalitet finns det regler som den som producerar och den som tillhandahåller dricksvattnet måste följa. Det finns bland annat krav på hur
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-11-06
 • Ändring av EG-förordning 999/2001 Om TSE hos får och getter Ändrad genom EU-förordning 2020/1593

  Om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller ytterligare undersökning av positiva fall av transmissibel spongiform encefalopati hos får och getter
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-11-06