Söksida

Hittade 1624 träffar på "märkning av honung"

 • Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn

  Pressmeddelande: Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn Livsmedelsverket har uppdaterat rådet om introduktion av mat med gluten till barn under ett år. Det nya rådet är att
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2020-12-14
 • Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn

  Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn Nyhet mat och hälsa: Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn Nu är uppdateringen av rådet om introduktion av mat med
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2020-12-14
 • Så undviker du fisk med miljögifter till jul

  Så undviker du fisk med miljögifter till jul Vilka fiskar går bra att äta och vilka innehåller höga halter av miljögifter? Det är inte alltid lätt att veta. Livsmedelsverket reder ut vad som gäller
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2020-12-14
 • Serbien

  Här finns information om gällande exportintyg till Serbien som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Export av livsmedel till Serbien Importören, speditören eller företaget som har hemvist eller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-12-11
 • Ta del av den nya riskklassningsmodellen i digitala samråd

  Nyhet för företag: Ta del av den nya riskklassningen Livsmedelverket arbetar med att ta fram en ny riskklassningsmodell och bjuder nu in dig som är intresserad att ta del av ett första förslag till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-12-11
 • Förvaringsanvisning

  På livsmedelsförpackningar märkta med sista förbrukningsdag måste förvaringsanvisning också anges. Det krävs annars bara om det är nödvändigt för livsmedlets hållbarhet. Ibland behöver företaget ange
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-10
 • Q&A - dokumentation från 2 dec 2020

  Sida - Senast granskad 2020-12-09
 • Frågestund 2 dec 2020.pdf

  Sida - Senast granskad 2020-12-09
 • Klorpyrifos - frågor och svar

  Livsmedelsverket får en del frågor om bekämpningsmedlet klorpyrifos. Här är svaren på några av dem. Vad är klorpyrifos? Klorpyrifos är ett bekämpningsmedel. Det används för att kontrollera insekter
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-12-08
 • Ändring av EU-förordning 2017/2468 Om traditionella livsmedel från tredjeländer Ändrad genom EU-förordning 2020/1824

  Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2468 om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-12-08
 • EU-förordning 2017/2468

  Om fastställande av administrativa och vetenskapliga krav avseende traditionella livsmedel från tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel
  Sida - Nya livsmedel - Senast granskad 2020-12-08
 • Ändring av EU-förordning 234/2011 Om godkännande av livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2020/1823

  Om ändring av förordning (EU) nr 234/2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-12-08
 • EU-förordning 234/2011

  Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2020-12-08
 • Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om användning av färgämnen i laxersättningar Ändrad genom EU-förordning 2020/1819

  Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av färgämnen i laxersättningar Kommissionens förordning (EU) 2020/1819
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-12-08
 • Gränskontrollstationer - vegetabiliska livsmedel

  Här finns en förteckning över svenska gränskontrollstationer som är godkända för vegetabiliska livsmedel. Information om föranmälan och betalningsrutiner hittar du i menyn till vänster. Göteborgs
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-12-08
 • Nedsättning av fastställda provtagningsintervall

  På den här sidan hittar du vilka nedsättningar av fastställda provtagningsintervall som Livsmedelsverket som behörig myndighet har accepterat.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-08
 • Gränskontrollens instruktioner för avvisningsärenden

  På den här sidan hittar du information om när det blir avvisning eller efterkontroll, om det är stödet eller gränskontrollstationen som fattar beslut, vilken avvisningsmall i Word som ska användas
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-08
 • Riskvärderingar

  På denna sida ges en teoretisk introduktion till hur en inspektör kan tänka vid riskvärdering av en enskild situation eller företeelse.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-08
 • Det juridiska ramverket

  Kontrollmyndigheterna har både laglig rätt och skyldighet att vidta olika åtgärder för att kunna utföra sitt kontrolluppdrag. Dessa befogenheter ger myndigheterna makt. Med makten följer också ansvar
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-08
 • Sammansatta livsmedel - krävs gränskontroll eller inte?

  Det finns många faktorer som påverkar om livsmedel som innehåller både animaliska och vegetabiliska ingredienser måste gränskontrolleras eller inte. För att bedöma vilka krav som gäller för en viss
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-08