Söksida

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Kontrollwiki hittade 2 träffar

  • Utbrottsutredning - hur går det till?

    Utbrottsutredningen består av åtta moment. De åtta momenten utförs inte nödvändigtvis i följd, utan när utredningen är igång sker vissa i stort sett parallellt.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-03
  • Myndigheters och andra aktörers ansvar och stöd vid utbrott

    I det här avsnittet beskrivs utförligt vilket ansvar och uppdrag myndigheter och övriga aktörer har vid ett utbrott samt vilket stöd de kan ge.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2020-12-03