Vägledning från Livsmedelsverket

Livsmedelsverket stödjer dricksvattenleverantörer i deras arbete med informationssäkerhet. 

Livsmedelsverkets informationsmaterial nedanför är till för att informera och stödja VA-huvudmän i deras arbete med informations- och IT-säkerhet. Utöver Livsmedelsverkets material har vi samlat länkar till andra informationskällor som kan vara relevanta.

NIS - att komma igång

Har ni frågor kring NIS så är ni välkomna att kontakta oss på nistillsyn@slv.se.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Senast granskad 2019-06-28