Vitaminer och antioxidanter

För att må bra behöver vi vitaminer. Vitaminer behövs i mycket små mängder (vanligen några få milligram eller mikrogram per dag), men är livsnödvändiga eftersom vi inte själva kan tillverka de flesta av dem.

En vanlig definition är att ett vitamin:

  • Är ett organiskt ämne som är tydligt skiljt från fetter, kolhydrater eller proteiner.
  • Är en naturlig beståndsdel av mat och förekommer vanligtvis i små mängder.
  • Är livsnödvändigt i små mängder för normal fysiologisk funktion.
  • Orsakar karakteristiska bristsymptom om det inte tillförs i tillräcklig mängd.
  • Inte kan tillverkas av kroppen i mängder som motsvarar det kroppen behöver.    

Ett undantag från ovanstående definition är till exempel D-vitamin som kan bildas i huden i samband med solbestrålning. Vilka ämnen som definierats som vitaminer har skiftat över tid. I nuläget räknas 13 ämnen som livsnödvändiga vitaminer. Vitaminerna brukar delas upp i fettlösliga och vattenlösliga vitaminer. Överskottet av de fettlösliga vitaminerna lagras in i kroppens fettceller, till denna grupp räknas A-, D-, E- och K-vitamin. Överskottet av de vattenlösliga vitaminerna lagras inte in utan försvinner med urinen, till denna grupp räknas vitamin B6, vitamin B12, C-vitamin, biotin, folat, niacin, patotensyra, riboflavin och tiamin.

Vitaminer har många olika funktioner i kroppen. De behövs för  enzymaktivitet, de kan fungera som antioxidanter eller som så kallade pro-hormon (D-vitamin).

Behov och rekommenderat intag

Behovet av ett visst vitamin är beroende av just det vitaminets funktion i kroppen. Behovet styrs också av ålder, kön och om en kvinna till exempel är gravid eller ammar. Även sjukdom kan förändra behovet av ett vitamin. De Nordiska näringsrekommendationerna har som uppgift att ta fram rekommenderade intag av näringsämnen för olika grupper (till exempel olika åldrar, gravida) av friska personer. Det rekommenderade intaget (RI) är en uppskattning av behovet för den del av befolkningen som har det högsta behovet. De allra flesta, eller 97,5 % av en befolkning, har ett behov som ligger under RI. De Nordiska näringsrekommendationerna fastställer också lägsta intag (LI) som är den mängd som täcker behovet för endast en mycket liten del av befolkningen, eller 2.5 %. Alla andra har ett högre behov.

Eftersom vitaminer kan påverka hälsan är det frestande att tänka att en högre dos än vad som normalt ingår i maten kan få oss att må bättre och förebygga sjukdomar. Senare års stora kontrollerade studier har dock upprepade gånger visat att extra tillskott av vitaminer till människor som redan får i sig tillräckligt med näringsämnen, vitaminer och mineraler från maten inte har några positiva hälsoeffekter. Det kan till och med vara skadligt i vissa fall. För en del ämnen är det relativt liten marginal mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan vara skadligt, ett exempel på detta är A-vitamin.

Senast granskad 2019-03-08