Jordgubbar och besprutning - frågor och svar

Jordgubbar

Jordgubbar är känsliga för både mögel- och insektsangrepp och besprutas ofta, men resterna av växtskyddsmedel som finns kvar i bären efter skörd är mycket låga, visar Livsmedelsverkets stickprovskontroller. Här får du svar på vanliga frågor om jordgubbar och besprutning.

 

Stämmer det att jordgubbar besprutas mycket?

Ja, jordgubbar besprutas ofta, och det beror på att de är svåra att odla och känsliga för både insekts- och mögelangrepp. Det finns dock regler för vilka bekämpningsmedel som får användas och på vilket sätt. Odlaren måste till exempel vänta ett visst antal dagar från behandling till skörd, och då hinner ämnena brytas ner.

Är det farligt att äta jordgubbar?

Nej, så länge odlare och importörer följer de regler som finns är det inte farligt. I Livsmedelsverkets stickprovskontroller under 2018 fanns inga prover med halter över det tillåtna gränsvärdet.  Tvärtom var halterna mycket låga, som mest endast några få procent av gränsvärdet, så det finns stora marginaler upp till den nivå där det skulle kunna vara farligt.

Ett litet barn skulle till exempel kunna äta 8 liter jordgubbar  om dagen utan att komma upp i farliga nivåer av bekämpningsmedelsrester. Det är alltså i princip omöjligt att äta så mycket jordgubbar att man kommer upp i  nivåer där det skulle kunna vara farligt.

Är jordgubbar nyttiga?

Finns det ekologiska jordgubbar?

Endast en mycket liten andel av alla jordgubbar som odlas och säljs är ekologiska. Det beror på att de är svårodlade och att skördarna ofta blir mindre. Något som kan vara intressant att veta är att svenskodlade jordgubbar generellt innehåller färre ämnen och lägre halter av bekämpningsmedelsrester än importerade.

Senast granskad 2019-06-19