Planerad slakt - frågor och svar

Livsmedelsverket får just nu frågor kring de nya reglerna om planering av slakt. Reglerna innebär att alla slakterier ska lämna in en plan för när de ska slakta nästkommande år. Här är svar på några vanliga frågor.

När måste slakterier och vilthanteringsanläggningar skicka in sina önskemål om slaktschema?

Hösten 2019 gäller dessa tidpunkter:

  • Slakterier där Livsmedelsverket har ständig bemanning ("stora slakterier"): 1 oktober 2019 för hela kalenderåret 2020.
  • Slakterier där Livsmedelsverket inte har ständig bemanning ("små slakterier"): 1 oktober 2019 för perioden januari – augusti 2020. För nästa period september 2020 – februari 2021 ska underlag lämnas senast 1 juni 2020. De kan välja att lämna in underlag för båda perioderna vid samma tillfälle men behöver inte göra det.
  • Renslakterier: 1 oktober 2019 för perioden januari – april 2020.
  • Vilthanteringsanläggningar: 3 månader innan första önskade besiktningstillfället 2020.

Nästa år gäller ordinarie tidpunkter i föreskrifterna, det vill säga

  • Slakterier där Livsmedelsverket har ständig bemanning ("stora slakterier"): 1 oktober 2020.
  • Slakterier där Livsmedelsverket inte har ständig bemanning ("små slakterier"): 1 juni för perioden september – februari och 1 december för perioden mars – augusti året därpå.
  • Renslakterier: Senast den 1 juni för perioden september – april.
  • Vilthanteringsanläggningar: Senast tre månader innan det första besiktningstillfället.

Jag har svårt att veta om jag har djur att slakta långt i förväg. Vad händer om jag skickar in ett schema men vill ändra mig senare?

Slakterierna kan göra förändringar i planeringen med viss framförhållning – två månader för större ändringar och fem dagar för tillfälliga, mindre ändringar. Det är också möjligt att avboka kontroll/besiktning bara några dagar i förväg.

Är reglerna olika för olika typer av slakterier?

Ja, de är delvis olika. Till exempel behöver mindre slakterier lämna in sina önskemål om slaktschema ett halvår i taget jämfört med ett år i taget för de stora slakterierna. Slakterier kan avboka besiktning/kontroll senast två arbetsdagar före planerad slakt – renslakt och vilthanteringsanläggningar behöver bara göra det två respektive en kalenderdag i förväg.

Kan det bli svårt för de små företagen att leva upp till reglerna?

Vi har förståelse för att några företag, till exempel de allra minsta slakterierna som slaktar väldigt sällan, upplever det problematiskt att planera sin verksamhet i förväg. Men många slakterier, även små sådana, jobbar redan på detta sätt. Men reglerna tar på flera områden hänsyn till de små företagen – se tidigare svar.

Kommer kontrollkostnaderna att öka för företagen nu?

Nej, en bättre planering innebär en minskning av de onödiga kostnaderna både för företagen och för Livsmedelsverkets kontroll. På sikt innebär det även bättre villkor för hela branschen. Men om önskemål om förändringar kommer in för sent kan det innebära att slakteriet får betala en extra avgift.

Hur ska de små företagen göra om de inte har några djur att slakta eller ta hand om när de har planerat det?

Det går att avboka planerad kontroll senast två arbetsdagar före planerad slakt – renslakt och vilthanteringsanläggningar behöver bara göra det två respektive en kalenderdag i förväg.

Hur funkar det för renslakten; måste de också anmäla slakten flera månader i förväg?

Ja, men för dem gäller särskilda regler. Renslakten behöver bara lämna in en grövre planering tre månader i förväg. I den ska de ange vilka veckor de planerar att slakta, de behöver inte ange vilka veckodagar. En mer detaljerad planering med vilken veckodag slakt ska ske behöver bara skickas in ungefär två veckor i förväg. De kan också avboka planerad kontroll senast två kalenderdagar i förväg.

Varför får företagen så kort tid på sig för att lämna in underlag?

I år beror det på att vi behöver få in uppgifterna för att kunna ta fram slaktscheman till år 2020. Vi behöver några månader på oss för att ha dialog med företagen så att så många får det slaktschema som passar dem. Ofta vill många företag slakta samtidigt vilket inte alltid är möjligt. Nästa år får företagen mer framförhållning.

Måste jag betala avgifter om jag ändrar omfattningen på slakten?

Den frågan är svår att svara på i dagsläget eftersom vi inte vet hur avgifterna ska tas ut och på vilka underlag de ska baseras. Dock kan man få betala en extra avgift om man anmäler ändringar och avbokar besiktning för sent.

Senast granskad 2019-09-20