Mat och måltider i gruppbostäder (LSS)

Matlagning i en gruppbostad

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att må bra. Vi vet idag att personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för ohälsa. Bra matvanor är en viktig faktor för att må bra.

Bra måltider främjar god och jämlik hälsa

Bra matvanor är en viktig faktor för att må bra. Studier visar att många personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter förknippade med mat och ätande. Det kan leda till ensidiga val av livsmedel och att man inte får i sig den näring man behöver. Men att ha en funktionsnedsättning behöver inte automatiskt medföra en dålig hälsa. En stor del av ohälsan kan beskrivas som onödig.

Stöd i vardagen

För personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan det vara svårare att förstå hur man kan påverka sin egen hälsa. Därför är det viktigt med stöd i vardagen.

Personal i gruppbostäder kan ge stöd genom att vara förebilder, inspirera och visa på bra alternativ. Stöd till hälsosamma matvanor måste dock alltid ges med största respekt för individens rätt till självbestämmande. För att veta hur olika situationer ska hanteras behöver personalen kunskap, stöd och möjlighet att diskutera med varandra.

För att uppmärksamma betydelsen av god kompetens hos personalen om mat och måltider har Livsmedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram broschyren Uppmuntra till bra måltider.

Använd Måltidsmodellen

Måltidsmodellen med sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. God, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker

Senast granskad 2020-02-12