Toxoplasma

Toxoplasma är encellig parasit som finns hos människa och djur i hela världen. Kött från får och gris anses vara de viktigaste smittkällorna. Toxoplasma har katt som huvudvärd och kan också spridas genom kontakt med kattens avföring.

Vad är toxoplasma?

Toxoplasma gondii är en encellig parasit, en så kallad protozo, som har katt som huvudvärd. Hos en infekterad katt finns parasiten i avföringen. Hos infekterade djur och människor kapslar parasiten in sig i musklerna, hjärnan och andra organ. Där kan parasiten sedan leva i många år, oftast utan att orsaka några problem för värddjuret.

Var finns toxoplasma?

Människor kan smittas genom att äta otillräckligt behandlat kött som innehåller toxoplasma. Fårkött anses vara den viktigaste smittkällan för människor, men kött från andra djur kan också bära parasiten, till exempel gris och vilt.

Toxoplasma överlever bra i miljön och kan förbli smittsam i upp till ett år utanför ett värddjur. Därför kan parasiten också spridas via livsmedel som kommit i kontakt med förorenad jord, till exempel grönsaker

Symtom

Toxoplasma ger vanligen inga eller lindriga symtom som ett par dagars feber, huvudvärk och muskelvärk. Efter genomgången infektion inträder en ofta livslång immunitet.

Hos gravida som inte är immuna mot toxoplasma kan parasiten spridas till fostret och orsaka missfall, fosterskada eller medfödd infektion. Medfödd toxoplasmainfektion yttrar sig vanligen först senare i livet som en ögon- eller hjärnskada.

Särskilda riskgrupper

Personer med nedsatt immunförsvar och gravida kvinnor som inte är immuna mot toxoplasma.

Så minskar du risken att bli sjuk

Toxoplasma gondii dör vid upphettning till minst 65ºC eller djupfrysning i -18 ºC i minst tre dygn. Däremot är det osäkert om parasiten dör vid gravning, torkning eller kallrökning av kött.

Parasiter

Senast granskad 2019-09-03