Matkorgsundersökningar

Kvinna och man handlar i livsmedelsbutik

Genom att göra kemiska analyser av några vanliga livsmedel på den svenska marknaden kan man få reda på hur mycket näringsämnen och oönskade ämnen som finns i maten. Det är också intressant att kunna följa hur innehållet i maten förändras över tid.

Syftet med en matkorgsundersökning (total diet study) är att undersöka innehållet i en typisk svensk matkorg för att få kunskap om hur mycket näringsämnen och oönskade ämnen vanliga livsmedel på den svenska marknaden innehåller.

Innehållet i matkorgen utgår från Jordbruksverkets data för per capita-konsumtion i Sverige, det vill säga de totala leveranserna av livsmedel till enskilda hushåll och storhushåll, delat med antalet invånare i landet.

Innehållet i matkorgen baseras alltså på en teoretisk genomsnittskonsumtion för medelsvensken och speglar även konsumenternas val av livsmedel. Ingen hänsyn tas till exempel till svinn som sker i hemmet. Med matkorgsdata kan man beräkna medel- eller per capitaintaget för olika ämnen för en svensk medelkonsument. Man kan även studera förändringar av intaget över tid.

Resultaten från den senaste undersökningen ”Swedish Market Basket Survey 2015” visar att gifterna i maten minskar generellt, även om det går långsamt. Alla de ämnen som mättes ligger under de nivåer där hälsan kan påverkas negativt.

Samtidigt visar undersökningen att intaget av vissa oönskade ämnen inte minskar. Det gäller bly och kvicksilver och även ämnet kadmium som kan finnas i spannmålsprodukter. Vi tycks få i oss något mer kadmium än tidigare. Det kan bero på att vi äter mer spannmål och även mer fullkorn, vilket är positivt för hälsan.

Medelhushållet köper också  mat som går mer i linje med kostråden men intaget av jod, som behövs för kroppens ämnesomsättning, har minskat dramatiskt sedan slutet av 90-talet. Brist på jod kan leda till struma, förstorad sköldkörtel. Om gravida får i sig för lite jod kan det leda till att fostrets utveckling påverkas negativt.

Rapporten är skriven på engelska med en svensk sammanfattning.

Senast granskad 2020-04-27