Arvid Nordquist återkallar teerna Lakritstäppa, Skogsglänta, Äppellund med Bäst-före-datum 05/2023

2021-01-12

Bekämpningsmedelsrester har återfunnits , vilket inte är tillåtet i ekologisk produkt.