2011 - Antibiotikaresistens Kartläggning av ESBL-bildande E. coli och salmonella på kött på den svenska marknaden
Ladda ner

(PDF 0,3 MB)