Integrerade måltider

En pusselbit ur måltidsmodellen med texten integrerad.

Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I förskolan och skolan kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och för att väcka elevernas nyfikenhet kring mat. För sjuka och äldre är måltiden en viktig del av vården och omsorgen. 

Förutom att måltiderna skapar förutsättningar för ett bra näringsintag kan de utgöra en paus med fokus på något trevligt där matgästen har möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet.

Att matgäster och personal har möjlighet att tillsammans äta en bra måltid i en trevlig miljö kan vara en viktig stämningshöjare, en kulturbärare som ger tid för social samvaro och återhämtning.

Delaktighet ger engagemang. Ett sätt att främja delaktighet är att låta matgästerna ha inflytande på måltiden, både över vilken mat som serveras och på måltidsmiljön. På många förskolor, äldreboenden och inom omsorgen ges även möjlighet att vara med i köket och delta vid matlagningen.

Måltidsmodellen

Senast granskad 2020-02-12