Tillbaka till EU-godkända anläggningar

Behandlade magar, urinblåsor och tarmar

Treated stomachs, bladders and intestines


Section XIII Produktionsanläggningar för behandlade magar, urinblåsor och tarmar/Section XIII Processing plants for treated stomachs, bladders and intestines Sektion XIII

Kolumnen med djurslag hämtas från sektion I-IV och avser endast slakteri- och styckningsverksamhet/The column species (Djurslag) derives from section I-IV and refers only to slaughterhouses and cutting plants

Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page


Nr Namn Postadress Kommun Län Kategori Övrig verksamhet Djurslag Kontrollerande myndighet
048 KLS Ugglarps AB Box 110, 516 22 Dalsjöfors BORÅS VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PP(st) I-SH I-CP V-MP V-MM CS(i) B P Livsmedelsverket
051 KLS Ugglarps AB Box 932, 391 29 Kalmar KALMAR KALMAR PP(st) I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-PP CS(kf) B C O P Livsmedelsverket
053 HKScan Sweden AB -, 581 92 Linköping LINKÖPING ÖSTERGÖTLAND PP(st) I-SH I-CP V-MM B C O S P Livsmedelsverket
078 Gotlands Slagteri AB Lundbygatan 6, 621 41 Visby GOTLAND GOTLAND PP(st) I-SH III-SH I-CP IV-GHE V-MP V-MM B O P wU Livsmedelsverket
080 HKScan Sweden AB -, 291 81 Kristianstad KRISTIANSTAD SKÅNE LÄN PP(st) I-SH I-CP V-MSM P Livsmedelsverket

Förklaringar

Kontrollmyndighet = Competent authority
Livsmedelsverket = National Food Agency
Kommunen = Municipal authority

The lists of the EU approved establishments are updated continuously.
Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras kontinuerligt.

Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest.