Ägg - blanketter

Vid ansökan om godkännande av ägganläggning behöver både blankett med
basuppgifter LIVS 099 och bilaga Ägg LIVS 004 fyllas i och skickas in till
Livsmedelsverket.

Senast granskad 2015-03-09