Bra matvanor

Vad du äter och dricker har stor betydelse för hälsan. Livsmedelsverkets råd om bra matvanor är baserade på vetenskap och hjälper dig att äta hälsosamt. För dig och miljön.

Livsmedelsverkets råd om bra matvanor ger dig kunskap om hur du kan äta för att må bra på kort och lång sikt. Råden innebär bland annat mer mat från växtriket och mindre från djurriket, att äta lagom mycket och att röra på sig till vardags.

Råd för olika faser i livet

Livsmedelsverket tar också fram särskilda råd för vissa skeden i livet när man behöver extra näring eller är extra känslig, till exempel för gravida, ammande och spädbarn.

Råd till vården och skolan

Förutom att hjälpa människor att göra medvetna val är råden också är ett viktigt underlag inom många yrken, till exempel inom hälso- och sjukvården och skolan.

Baseras på vetenskap

Livsmedelsverkets råd om bra matvanor baseras på det samlade forskningsläget i världen och på rekommendationer som tas fram av hundratals forskare och experter från hela Norden. Vi följer också noggrant hur människors matvanor utvecklas och hur trenderna i konsumtionen av livsmedel förändras.

Oberoende

Råden är helt oberoende från kommersiella intressen och har bara ett syfte, att du och alla andra ska må bra av maten.

Regeringsuppdrag om insatser som främjar bra matvanor och fysisk aktivitet

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till åtgärder för att främja hälsan kopplad till matvanor och fysisk aktivitet. Sammanlagt presenteras sju förslag till åtgärder i rapporten:

Verksamhet

Senast granskad 2019-11-05