Söksida

Hittade 1504 träffar på "vatten"

 • Dricksvattenråd.pdf

  Sida - Senast granskad 2018-05-28
 • Naturligt mineralvatten

  Här hittar du information om kontroll av naturligt mineralvatten efter att det godkänts av Livsmedelsverket. Läs om hur naturligt mineralvatten definieras, vilken behandling som är tillåten,
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-10-09
 • Varmare vatten

  Ett varmt råvatten kan leda till att dricksvattnet inte upplevs som friskt och gott. Enligt Livsmedels­verkets före­skrifter är gräns­värdet 20 °C för att vatten från ett dricksvattenverk ska bedömas
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2020-01-20
 • Dricksvattenburen smitta

  Här beskrivs mer i detalj vad som specifikt gäller vid en dricksvattenutredning. Att utreda en dricksvattenburen smitta liknar till stor del en utredning där mat misstänks vara smittkällan, det
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-11-07
 • Små dricksvattenanläggningar

  Sida - Senast granskad 2018-03-19
 • Dricksvattenautomater, 2010

  Sida - Kommunala projektrapporter - Senast granskad 2015-02-23
 • När ska lagstiftningen om dricksvatten tillämpas?

  Här får du veta när reglerna om dricksvatten ska tillämpas på anläggningar som producerar eller tillhandahåller dricksvatten enligt 2 § SLVFS 2001:30. Du hittar även information om förpackat
  Kontrollwiki - Senast granskad 2020-01-09
 • Information om dricksvattenanläggningar 2020

  Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2020 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-06-20
 • Börtnans Fjällvattenfisk AB

  FFPP PP - Nummer 2032 - BERG , JÄMTLAND
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2019-12-16
 • Krisberedskap för dricksvatten

  Krisberedskap för dricksvatten VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet. Stöd
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2020-01-29
 • Nationellt nätverk för dricksvatten

  Nationellt nätverk för dricksvatten Nationellt nätverk för dricksvatten är ett forum för att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet. Genom samarbete och samordning av insatser ska nätverket bidra
  Sida - Om oss - Senast granskad 2019-08-23
 • Rapportering av dricksvattenkontrollen 2007

  Sida - Senast granskad 2014-11-19
 • Kokning av dricksvatten. Faktablad.

  Sida - Senast granskad 2016-01-11
 • Plast i dricksvatten

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att sammanställa kunskap om hälsorisker med plast i dricksvatten, kartlägga förekomsten av sådana föroreningar i dricksvatten samt vid behov föreslå
  Sida - Om oss - Senast granskad 2020-02-07
 • Sommarhagens Gårdsmejeri Dricksvattenanläggning

  - Nummer - ALE , VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2019-12-13
 • Checklista förenklar för vattenbruk

  I slutet på april lanserades en checklista för företagare inom vattenbruk på verksamt.se. Genom att svara på frågor om verksamheten får företagaren på bara några minuter veta vilka tillstånd som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-05-07
 • Guide för nödvattenplanering

  I en kritisk situation, då många ska förses med nödvatten, måste kommunens ledning fatta beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2018-11-15
 • Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

  Sida - Senast granskad 2019-02-14
 • Handbok ytråvatten - dricksvattenrisker

  Sida - Senast granskad 2017-03-01
 • Viktiga begrepp inom området dricksvatten

  På den här sidan finns information om viktiga begrepp i dricksvattensammanhang.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2019-12-11