Söksida

Hittade 485 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Tunisien

  Här finns information om särskilda krav som Tunisien ställer vid import av livsmedel från Sverige. <!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--> Mjölk
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Vietnam

  Här finns information om särskilda krav som Vietnam ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Argentina

  Här finns information om särskilda krav som Argentina ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-26
 • Indonesien

  Här finns information om särskilda krav som Indonesien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Listning av företag för export av mejeriprodukter till Indonesien Det finns i dagsläget
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-07-13
 • Japan

  Här finns information om särskilda krav som Japan ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-17
 • Kazakstan

  Här finns information om särskilda krav som Kazakstan ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Export av livsmedel till Kazakstan Kazakstan accepterar alla exportintyg som gäller för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-23
 • Malaysia

  Här finns information om särskilda krav som Malaysia ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Generell information Myndigheten Department of Veterinary Services (DVS) ansvarar för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-06
 • Marocko

  Här hittar du de exportintyg till Marocko som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet   LIVS 153 Marocko - Fiskeriprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-22
 • Peru

  Här hittar du de exportintyg till Peru som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Gelatin och Kollagen För export till Peru måste anläggningen anmäla intresse till Livsmedelsverket. Anläggningen
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-16
 • Saudiarabien

  Här finns information om särskilda krav som Saudiarabien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Fågelinfluensa Saudiearabien har infört särskilda restriktioner med anledning av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-01-20
 • Tunisien

  Här finns information om särskilda krav som Tunisien ställer vid import av livsmedel från Sverige. <!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--> Mjölk
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-31
 • USA

  Här finns information om särskilda krav som USA ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas  lokalt på exportanläggningen. Generellt för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-07
 • Vietnam

  Här finns information om särskilda krav som Vietnam ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-27
 • Vitryssland

  Här finns information om särskilda krav som Vitryssland ställer för import av Livsmedel från Sverige. Intygskopior krävs vid export av fiskprodukter till Vitryssland Från och med den 3 september
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-14
 • Tack för din beställning!

  Vi har mottagit er beställning. Proverna skickas normalt inom en vecka. Detta är en bekräftelse på att vi mottagit er order. Ingen ytterligare bekräftelse kommer att skickas till er. Läs mer om våra
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-30
 • USA-Skalägg LIVS 130

  Sida - Export - Uppdaterad 2015-09-03
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2017-12-28 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Kommissionen har
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-03
 • Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt 2017

  De samordnade kontrollprojekten är ett sätt för Livsmedelsverket att leda och samordna livsmedelskontrollen. Projekten har ett tudelat syfte;  dels höja kompetensen hos kontrollmyndigheterna och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-11-25
 • Nya regler öppnar för fler ekologiska lösviktsvaror

  Livsmedelsverket har beslutat om nya regler för kontroll av ekologiska livsmedel. Den största förändringen är att butiker får större möjligheter att sälja ekologiska varor i lösvikt utan särskild
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-03-17