Söksida

Hittade 419 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG

  På den här sidan hittar du fakta om livsmedel för särskilda grupper- FSG, vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, om de ska anmälas eller inte och eventuella sammansättnings- och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-10
 • Livsmedelsanläggningar

  I Sverige finns drygt 65 500 livsmedelsföretag, allt ifrån små kiosker till stora livsmedelsindustrier. Ansvaret för den offentliga kontrollen av dessa livsmedelsanläggningar fördelas mellan
  Sida - Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2017-02-27
 • Revision av livsmedelskontrollen

  Granskningen av den offentliga kontrollen – så kallade revisioner – består av två delar. Kontrollmyndigheterna ska utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner och EU ska göra
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-21
 • E-handel

  E-handel med livsmedel För dig som säljer livsmedel via ett e-handelsföretag gäller i stort sett samma livsmedelslagstiftning som när du säljer varor i en vanlig butik, på ett café eller en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-06-19
 • USA-Skalägg LIVS 130

  Sida - Export - Senast granskad 2015-09-03
 • Libanon

  Här finns information om export av livsmedel från Sverige till Libanon, samt om de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Fisk och fiskprodukter Ett nytt intyg för export av fisk/
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-12-03
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydkorea. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-06-27
 • Thailand

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Thailand. Export av slaktbiprodukter till Thailand Thailändska myndigheter har meddelat att det i dagsläget inte är
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-08
 • Ukraina

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Ukraina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-11-07
 • Övriga länder utanför EU

  Livsmedelsverket har tagit fram generella intyg för export till länder utanför EU som inte ställer specificerade krav. Intygen är inte förhandlade med tredjeland och kan komma att uppdateras när
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-10-27
 • EaEU - listning, föranmälan, ansökning

  EaEU - listning, föranmälan, ansökning Här hittas en översikt över regler för export till EuEU länderna. Listning av anläggningar till EaEU länder Livsmedel ska exporteras från anläggningar som är
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-02-08
 • Checklistor för inspektion

  Dessa checklistor används när kontrollpersonalen inspekterar anläggningar som redan är godkända för export av livsmedel till Ryssland och EaEU samt anläggningar som har ansökt om nygodkännande för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-02-08
 • Tack för din beställning!

  Vi har mottagit er beställning. Proverna skickas normalt inom en vecka. Detta är en bekräftelse på att vi mottagit er order. Ingen ytterligare bekräftelse kommer att skickas till er. Läs mer om våra
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2015-03-30
 • Mötesplats livsmedelsförsörjning

  Mötesplats livsmedelsförsörjning En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla har tillgång till tillräckligt med mat även under stora samhällsstörningar. En gång om året bjuder vi in
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-12-04
 • Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

  VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-08
 • Årliga avgiftsbeslut

  Årlig kontrollavgift Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar  Årligt avgiftsbeslut Slakteri-
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-03-28
 • Kikärtor från Frankrike

  Nytt beslut om uppföljande provtagning har publicerats Kikärtor från Frankrike
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Senast granskad 2018-12-06
 • Grönt te från Kina

  Grönt te från Kina Nytt beslut om uppföljande provtagning har publicerats För mer information, se bifogad länk   Grönt te från Kina
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Senast granskad 2018-08-30
 • Kategori Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta, etc.)

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori köttprodukter Godk. nr Namn Postadress  Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 001 Lindells Gårdsslakteri AB Ottravad,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-17