Söksida

Sökresultat

Hittade 12 träffar på ""

 • Blankett för bokning av gränskontroll

  Import - Senast granskad 2023-07-13
 • Blanketter och e-tjänster

  Under den här rubriken hittar du Livsmedelsverkets blanketter och e-tjänster. Just nu finns det 17 e-tjänster men vi fortsätter att göra om blanketter till e-tjänster. När vi tagit fram en ny
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-15
 • Ekologiska livsmedel - blanketter

  Blanketten Ansökan att få använda konventionella ingredienser i ekologiska produkter av jordbruksursprung LIVS 091 har ersatts av e-tjänsten: Ansökan att få använda konventionella ingredienser i
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-24
 • Export - blanketter

  Livsmedelsverket har tagit fram tre e-tjänster under rubriken Export – blanketter och blanketterna har därför tagits bort från listan. Blanketten Ansökan om export av livsmedelsprodukter till länder
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-15
 • Jakt - blanketter

  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-24
 • LIVS 310 Intyg och underrättelse

  Jakt - Senast granskad 2023-08-16
 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG - blanketter

  Alla blanketter har nu ersatts av e-tjänster. Blanketten Anmälan av livsmedel för speciella medicinska ändamål LIVS 088 har ersatts av e-tjänsten: Anmälan av livsmedel för speciella medicinska
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-10-10
 • Mjölk - blanketter

  Vid ansökan om godkännande av mjölkanläggning behöver både blankett med basuppgifter LIVS 099 och bilaga Mjölk LIVS 003 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket. Ansökan ska undertecknas av
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-06-07
 • Ägg - blanketter

  Livsmedelsverket har tagit fram två e-tjänster under rubriken ägg för ansökan om “Tilldelning av identifieringsnummer för märkning av ägg” och blanketten “Ansökan om undantag från krav på märkning av
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-15
 • Övriga områden - blanketter

  Livsmedelsverket har tagit fram fyra e-tjänster (under denna rubrik), en för anmälan av ”fri-från”-livsmedel LIVS 087, en e-tjänst för anmälan om “tillverkning av skyddad beteckning enligt förordning
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-11-15