Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 1308/2013

    Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Författningen med
    Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2024-04-29
  • EU-förordning 1151/2012

    Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (konsoliderad version)
    Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2023-08-31