Hotbilden mot dricksvatten och livsmedelsområdet 2023

Arbetet för att säkra produktion och tillgång till mat och dricksvatten måste bygga på en relevant hotbild. Detta är den tredje utgåvan, uppdaterad 2023.

Foldern är en sammanställning av aktuella och öppna rapporter om hotbilden i Sverige och beskriver den på en övergripande nivå, inte specifikt för dricksvatten och livsmedelsområdet.

Materialet kan därför användas av en bred målgrupp inom dricksvatten- och livsmedelskedjan, kommuner, länsstyrelser, och andra myndigheter och organisationer.

Med foldern som underlag kan respektive verksamhet sedan arbeta med att minska eller hantera riskerna för sin verksamhet och sig själv, till exempel genom risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering.

För att få en bredare hotbild, se även tidigare utgåvor.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Broschyr/Folder
Ämne
Krisberedskap - Dricksvatten
Utgivningsår
2023