En robust livsmedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap - erfarenheter från coronapandemin

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen analyserat och redogör för lärdomarna som utbrottet av det nya coronaviruset gav avseende livsmedelsförsörjningen. 

Rapporten består av en sammanfattning och analys av befintligt material kopplat till myndigheternas erfarenheter från pandemin.

Rapporten lyfter tre huvudpunkter:

  • Förslagen i myndigheternas gemensamma rapport Livskraft är fortfarande relevanta.
  • Totalförsvarsplaneringen behöver ta hänsyn till erfarenheter från pandemin, men behöver ha ett brett angreppssätt och ta hänsyn till alla typer av hot.
  • Samverkan mellan prioriterade områden är fortsatt viktigt för totalförsvarsplaneringen.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket och Jordbruksverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2021
Antal sidor
31