Utökad information ska underlätta för egna brunnsägare– berör två miljoner människor

2022-10-27

Nu blir det lättare för alla med egen brunn att förstå sina vattenprov och ha koll på det egna dricksvattnet. Livsmedelsverket har tagit fram utökad information om dricksvatten med möjlighet att söka på enskilda ämnen i vattnet.
-  Vi vet att det här är efterfrågat av många eftersom det kan vara svårt för den med egen brunn att ha koll på vattnets kvalitet. Ungefär två miljoner människor i Sverige får sitt dricksvatten helt eller delvis från egen brunn, säger Åsa Rosengren, rådgivare.

Ett rent dricksvatten är en förutsättning för att vi ska må bra. Många människor i Sverige – ungefär två miljoner – får sitt dricksvatten från egna brunnar eller andra typer av små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Det är då fastighetsägaren själv som har ansvar för kvaliteten på hushållets dricksvatten och för att vattnet räcker.

- Vi vet att många med egen dricksvattenförsörjning tycker det är svårt att veta man ska göra åt problem med dricksvattnet. Därför har vi nu tagit fram både nya webbsidor och en mer utförlig faktaskrift, säger Åsa Rosengren, rådgivare på Livsmedelsverket.

Lättare att förstå sin vattenanalys

En nyhet är att det nu går att läsa detaljerad information om alla de ämnen som ingår i en dricksvattenanalys. Exempelvis järn, radon och koliforma bakterier. Det underlättar för den som skickat in ett vattenprov att faktiskt förstå resultatet.

- Vissa ämnen är skadligare än andra. Du behöver veta om du kan fortsätta att använda ditt dricksvatten eller om du genast behöver vidta åtgärder. Och det är inte alltid som ett filter är den rätta lösningen. Börja med att hitta orsaken till problemet. Ofta kan dåligt dricksvatten bero på att brunnen är otät. Då är det bättre att åtgärda det först, säger Åsa Rosengren.  

En annan viktig aspekt av att vara brunnsägare är att rusta sig mot möjliga kriser. Översvämningar, torka och skogsbränder är sådant som kan påverka dricksvattnet. Den som har egen dricksvattenförsörjning behöver både se till att dricksvattnet påverkas så lite som möjligt vid en eventuell kris, och också ha en plan för hur man ska få dricksvatten om brunnen sinar.

Även detta finns information om på Livsmedelsverkets webbplats.

Fakta

  • Ungefär två miljoner människor i Sverige får helt eller delvis sitt dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, framför allt egna brunnar.
  • Bergborrad brunn är vanligast.
  • Grävda brunnar är känsligare för torka och påverkan av föroreningar från omgivningen än borrade brunnar, medan borrade brunnar oftare har problem med saltpåverkan.
  • Dricksvattnet bör provtas minst vart tredje år – varje år om små barn ska dricka av vattnet. En så kallad normal analys räcker för de flesta.
  • På livsmedelsverket.se/egenbrunn finns tips och råd till alla med egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk.