Ny analys av akrylamid i kaffet på den svenska marknaden

2022-11-10

Livsmedelsverkets analys av 29 kaffeprodukter på den svenska marknaden visar att endast tre producenter av rostat kaffe behöver se över sin mängd akrylamid.

En hög dos av akrylamid under en längre tid kan öka risken för cancer. Akrylamid bildas när maten hettas upp genom t.ex. rostning. I kaffeprodukter finns det olika mycket akrylamid. För att minska mängden akrylamid i livsmedel har EU-kommissionen fastställt åtgärdsgränser som riktlinjer till företag att förhålla sig till i sin produktion av kaffe och en mängd andra livsmedel.

Endast tre av 29 kaffeprodukter innehöll akrylamid över gränsen

Ett antal kommuner anmälde sig frivilligt till kontrollprojektet som genomfördes mellan 15 februari och 15 april 2022. Resultatet visade att fyra prover översteg åtgärdsgränsen för akrylamid i rostat kaffe på 400 mikrogram/kilo. Dock bestod ett av dessa prover av snabbkaffe, vilket har en högre åtgärdsgräns på 850 mikrogram/kilo. Detta beror på att snabbkaffe är mer koncentrerat än kaffebönor, och man tar normalt sett mindre mängd när man dricker en kopp snabbkaffe. På grund av detta ger en kopp snabbkaffe ungefär lika mycket akrylamid som det vanliga bryggkaffet.

Det ljusrostade kaffet innehöll mer akrylamid än det mörkrostade

Livsmedelsverkets generella råd kring akrylamid är att ugnsbaka, fritera eller rosta maten varsamt då akrylamidhalten blir högre ju mörkare livsmedlet blir. Men i analysen för kaffet gäller det motsatta - mörkrostat kaffe innehåller mindre mängd akrylamid än ljusrostat. Detta beror på att akrylamid bildas i början av rostningsprocessen, men sedan bryts ner av den höga temperaturen om det får rostas längre. Trots det går det inte att dra slutsatsen att det mörkrostade kaffet är nyttigare än det ljusrostade, eftersom det kan bildas andra oönskade ämnen när kaffet rostas så hårt.

Bör man tänka på vilket kaffe man dricker?

Viktigt att poängtera är att en åtgärdsgräns inte är synonymt med en hälsorisk. Åtgärdsgränsen finns som en riktlinje för att företagen ska kunna ändra produktionsmetoder om kaffet innehåller för stor mängd akrylamid.

Även om akrylamid är skadligt i för hög dos under en längre tid, är inte denna analys en anledning till att välja en viss kaffesort framför en annan. Dessutom är akrylamidmängden inget statiskt värde. Vissa av kaffeproducenterna jobbar aktivt med att sänka mängden akrylamid, därför finns det en möjlighet att analysen skulle få ett annat resultat om den gjordes i dag.

För att inte få i sig för mycket akrylamid kan man följa Livsmedelsverkets generella råd kring akrylamid i maten:

  • Ät varierat, det vill säga olika sorters mat. Då minskar risken att få i sig skadliga halter av något ämne.
  • Ugnsbaka/fritera/grädda/rosta potatis och potatisprodukter, bröd och bakverk tills de blir gyllenbruna snarare än bruna.