Nationell amningsstrategi för bättre stöd till föräldrar

2022-11-08

För att alla föräldrar, oavsett var de bor, ska få det stöd de behöver och frågar efter finns nu en nationell amningsstrategi. Den ska ge vården bättre förutsättningar för att främja och stödja amning. Men även ge stöd till föräldrar där amningen inte fungerar.

Det finns stöd för att amning har positiva hälsoeffekter. Barn som ammas har mindre risk för infektioner som luftvägsinfektioner och öroninflammation, och mindre risk för övervikt och fetma som barn. Amning kan även innebära hälsofördelar för kvinnan, bland annat minskad risk för bröstcancer.

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Konsumentverket har tillsammans med den nationella amningskommittén tagit fram en nationell amningsstrategi. Den pekar ut hur myndigheterna kan arbeta för bättre samordning av amningsfrågor och hur förutsättningarna för att vården ska kunna bedriva ett än mer fokuserat arbete med att främja och stödja amning kan förbättras.

- Om barnhälsovården får information om att en familj behöver hjälp kan de snabbare ge extra stöd, säger Åsa Brugård Konde, rådgivare på Livsmedelsverket

Samverkan för bättre stöd

Genom att olika aktörer arbetar mot samma mål kan arbetet med att främja och stödja amning bli mer effektivt. Ett jämlikt och tillgängligt amningsstöd kan även ge föräldrar bättre möjligheter till kontroll, inflytande och delaktighet i beslut kring sin egen och barnets behov och hälsa.