Medborgarpanel gav förslag på hur vi kan äta hållbart och hälsosamt

2023-06-15

Mer kunskap om hållbar mat i skolan, mer regler kring marknadsföring av onyttig mat och sänkt moms på frukt och grönt. Det var några av förslagen när Sveriges första nationella medborgarpanel överlämnade resultatet av sitt arbete till Livsmedelsverkets generaldirektör i helgen. Nu tas idéerna vidare i ett regeringsuppdrag om hållbar livsmedelskonsumtion.

Under våren har dryga 60 personer från hela Sverige tillsammans försökt lösa uppgiften hur det ska bli enklare att äta mer hållbart för hälsan och miljön. Efter fyra träffar har medborgarpanelen tagit fram 40 förslag som överlämnades till Livsmedelsverket. Panelen har även röstat på vilka förslag de tycker är viktigast. Några av de mest populära förslagen handlade om att

• Utöka hemkunskapen till alla årskurser och omformulera ämnet så att det omfattar hållbarhetsperspektiv, miljö, praktisk odling, hälsa, produktion och tillagning med praktiska moment.
• Använda ekonomiska incitament, exempelvis sänkta momssatser på basvaror samt frukt och grönsaker, främja konsumtionen av hållbar mat och närodlade råvaror. Höjda momssatser för högprocessad och onyttig mat kan övervägas.
• Förbjuda försäljningsställen att slänga mat som går att äta, utan att först ha erbjudit den till reducerat pris.

– Det här ger en inblick i vad människor som fått sätta sig in i ämnet tycker är viktigt för att det ska bli lättare för alla att äta mer hållbart för hälsan och miljön. Förslagen är unika eftersom det är första gången som en medborgarpanel ger inspel till myndigheters arbete i Sverige. Nu går vi vidare med förslagen inom ramen för regeringsuppdraget. Vi ska också utvärdera och sprida kunskap om själva metoden, säger Irene Blom som är projektledare för medborgarpanelen.

Förslagen blir ett av många olika underlag i regeringsuppdraget ”Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion” som Livsmedelsverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Uppdraget handlar om att ta fram förslag till nationella mål och insatsområden för en hållbar livsmedelskonsumtion och ska redovisas i början av 2024.

– Det har varit mycket intressant att följa panelens arbete och se vad de har kommit fram till. Det var stort engagemang för mat, hälsa och miljö. Och det är imponerande att se alla kloka och spännande förslag som kom fram säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström, som tog emot medborgarpanelens förslag under helgens avslutande träff.

Medborgarpanel – ett sätt att involvera människor i samhällsfrågor

I en medborgarpanel får en grupp personer lära sig mer om en komplicerad samhällsfråga för att sedan ge förslag på lösningar. Tack vare möten med experter och dialog med varandra får panelen en djupare förståelse för frågan och för andra människors perspektiv. Det skiljer metoden från exempelvis traditionella attitydundersökningar. Genom medborgarpanelen provar Livsmedelsverket ett för svenska myndigheter nytt sätt att arbeta med delaktighet i en fråga som rör alla, det vill säga hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverkets medborgarpanel har gjorts med hjälp av företaget Digidem lab, som är experter på denna metod.

Några röster från panelen

”En fantastisk grupp, och mycket diskussioner – det har varit jättebra. Jag tror särskilt att kunskapen behöver öka hos allmänheten. Nu hoppas jag att något av det vi föreslagit blir verklighet!” Conny, nybliven pensionär från Uddevalla

”Det har varit mycket givande att vara med! Jag har fått lära mig väldigt mycket, särskilt om hur vi påverkas av marknadsföring, som min grupp arbetade med. Först hade jag inställningen att jag ville förmedla det som jag har tyckt varit viktigt för mig. Men nya dörrar har öppnats, det förvånade mig!” Johanna från Luleå som jobbar med digitalisering och är träningsinstruktör

”Det har varit kul att vara med i medborgarpanelen. Jag tar särskilt med mig insikten hur svårt det är att komma på en lagstiftning som är användbar och som inte skadar någon i landet. Speciellt när alla har så olika situationer.” Lucas, elev på gymnasiet från Solna

”Det har varit lite kaotiskt i början, men också väldigt drivande. Det har kommit fram väldigt mycket spännande idéer och tankar. Jag tror att om samhället förändras, till exempel genom att minska lockerbjudanden på tomma kalorier leder det till att människor förändrar sitt beteende och överkonsumtionen minskar. Jag bär med mig en förhoppning att vårt arbete får betydelse framöver.”  Tom, pensionär från Karlstad

Ytterligare information för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40