Matkorgen - analyser av näring och skadliga ämnen i vanlig mat

2022-12-07

Nu har Livsmedelsverkets matkorgsundersökning 2022 startat. 100 kilo mat från 19 olika livsmedelsgrupper ska mixas och fördelas i över 1000 provburkar och analyseras. Analyserna ska ta reda på hur mycket vi får i oss av ämnen som vi behöver men också av ämnen som kan vara skadliga. Miljögiftet PFAS är ett av ämnena som analyseras i undersökningen.

Livsmedelsverket genomför regelbundet så kallade matkorgsundersökningar. Syftet är att undersöka hur mycket näringsämnen och ämnen som kan vara skadliga som finns i maten. Maten köps i vanliga butiker och är den mat som många av oss äter mycket av.

Matkorgsundersökningen som gjordes 2015 visade att mängden av de skadliga ämnen som undersöktes inte innebar någon risk för hälsan. Undersökningen visade också att vissa ämnen som bly och kadmium inte minskar så fort som vi önskar samtidigt som ett ämne som är nödvändigt för oss, jod, minskat kraftigt.

- Vi behöver kunskap om vad våra livsmedel innehåller och hur mängderna som vi får i oss från maten förändras över tid. Matkorgen 2022 följer bland annat upp om trenderna från tidigare år håller i sig, säger Helena Bjermo, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Några nya livsmedelsgrupper och ämnen
Många av livsmedlen som undersöks har funnits med i tidigare undersökningar men i takt med att matvanorna ändras tillkommer nya livsmedel. I 2022 års undersökning tas bland annat vegetabiliska drycker med.

PFAS