Gränsvärde för PFAS i några livsmedel

2023-06-22

Sedan årsskiftet finns det gränsvärden för hur mycket PFAS som får finnas i animaliska livsmedel som kött, fisk, kräftor och ägg. Det innebär att livsmedel från kött, fisk, kräftor och ägg som tillverkats efter den 1 januari 2023 och finns i butikerna inte ska innehålla mer PFAS än gränsvärdena. 

Sedan den 1 januari 2023 finns det gränsvärden inom EU för hur mycket PFAS som får finnas i animaliska livsmedel som kött, fisk, kräftor och ägg.  Gränsvärdena har tagits fram på grund av att många inom EU får i sig för mycket PFAS från vatten och olika livsmedel, enligt en bedömning gjord av den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa).

Variera den mat du äter

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS-ämnen lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen, framförallt innan man får barn.

- Det spelar roll hur ofta och hur mycket man äter av ett livsmedel. Ett par kräftskivor i augusti bidrar inte alls med så mycket PFAS som exempelvis fisken som någon fiskar och äter varje vecka från en sjö med mycket PFAS-föroreningar säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket

Kostråd PFAS

Utöver dricksvatten i förorenade områden är fisk det livsmedel som de flesta av oss får mest PFAS från. Livsmedelsverket har idag inga specifika kostråd kopplat till PFAS i fisk som köps i affären. Däremot så skyddar de befintliga kostråden som finns för dioxin, PCB och kvicksilver även mot PFAS, särskilt för känsliga grupper som små barn och gravida.

Livsmedelsverket ska se över alla kostråd om fisk, men inväntar först Efsas utvärdering om fisk som beräknas vara klar 2025.  Där vägs nyttan med fisk noggrant mot riskerna med miljögifter för olika grupper. Tills dess ger Livsmedelsverket stöd till länsstyrelser och kommuner i deras arbete att ta fram lokala kostråd för fisk där man hittat förhöjda halter PFAS i egenfångad fisk.

Livsmedelsverket analyserar PFAS i olika livsmedel

Livsmedelsverket analyserar med några års mellanrum den mat vi köper mycket av i Sverige i så kallade matkorgsundersökningar. Dessa undersökningar har hittills visat att det inte finns höga halter PFAS i den mat som finns i svenska butiker.

I den Matkorgsundersökning som pågår just nu analyseras flera olika livsmedel för bland annat PFAS. Från 2024 ingår PFAS i Livsmedelsverkets årliga provtagningsprogram för hälsoskadliga ämnen