Återkallanden

Här listar vi aktuella återkallanden. Ett återkallande ska alltid göras av ett livsmedelsföretag om de livsmedel de säljer kan vara en hälsorisk och har nått konsumenter. Företaget måste i det fallet informera konsumenter om vilka livsmedel som berörs. Ofta gör företagen detta med ett pressmeddelande och Livsmedelsverket hjälper sedan företagen att sprida informationen vidare via denna lista.