Lagstiftning

Domarklubba

Nästan all lagstiftning på livsmedelsområdet är framtagen gemensamt inom EU och gäller därmed för hela EU. Nationell lagstiftning som kompletterar och genomför EU-reglerna finns i form av lagar, förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter.

På Livsmedelsverkets webbplats finns:

  • Livsmedelverkets föreskrifter, LIVSFS,
  • vissa grundläggande nationella lagar och förordningar,
  • ett urval av de på livsmedelsområdet relevanta EU-förordningarna, framför allt grundrättsakter.

För att snabbt hitta den lagstiftning du söker på vår webbplats:

  • Klicka på  "Sök via kategorier istället" vid sökboxen högst upp på webbsidan
  • Klicka på "Lagstiftning"
  • Nu kan du söka på ord eller nummer i sökboxen men du kan också välja att klicka i vänsterkanten på det ämnesområde som den lagstiftning du söker handlar om. 

Nyhetsutskick om livsmedelslagstiftningen

Prenumerera gärna på våra nyhetsutskick, länk  i sidfoten på webbplatsen.

Beställning av LIVSFS i tryckt version

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS) finns på vår webbplats. Vill du beställa en tryckt version kan du följa länkarna nedan.

Senast granskad 2024-05-06