Metaller

Metaller är grundämnen som finns naturligt i miljön. Men mängden metaller och metallföroreningar har ökat i kretsloppet. Det gör att viss mat innehåller mer än vad som är bra för oss. Här får du veta hur metaller hamnar i vår mat och hur du undviker att få i dig för mycket.

Metaller, som kvicksilver och bly, finns i luft, mark och vatten. Om vi får i oss för stora mängder av metaller kan vi bli sjuka.

Här får du veta mer om de olika metallerna och vilka livsmedel som är bra att vara försiktig med så att du inte får i dig för höga halter. Det gäller till exempel viss fisk som kan innehålla kvicksilver, och viltkött som skjutits med blykulor och därför kan innehålla bly.

Koppar skiljer sig från andra metaller eftersom vi behöver få i oss en viss mängd. Men för mycket koppar är inte heller bra.

Senast granskad 2023-12-11